• Privacy

   • Privacybeleid van Wealtheon

 • Data verzameling, registratie en verwerking

  'Wealtheon N.V. verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van zijn cliënten en prospecten (hierna het data subject genoemd). Alle gegevens worden expliciet meegedeeld. De data wordt niet automatisch via ’cookies’ of andere toepassingen verzameld. De expliciet meegedeelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de databases van Wealtheon N.V., Waterloosesteenweg 1135, 1180 Brussel BTW BE 0423.072.032. Wealtheon N.V. is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die verzameld werden via het contactformulier op onze site, de KYC-documenten of via andere documenten. Wealtheon zal altijd en in alle gevallen de persoonsgegevens van het data subject confidentieel behandelen.

  Derde partijen:

  De persoonsgegevens die door een klant of prospect worden verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan derden die namens ons werken, maar we zullen nooit uw persoonsgegevens delen of verkopen aan derde partijen voor (direct marketing) doeleinden die niet gerelateerd zijn met de diensten die wij aan u aanbieden. Tenzij wij door de wet, een rechtbank of omwille van antiwitwasdoeleinden, hiertoe verplicht zijn, zullen wij alleen uw persoonsgegevens onthullen die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen aanbieden. Bovendien stellen wij in dat geval een contract op dat bepaalt dat zij uw gegevens veilig zullen opslaan en niet zullen gebruiken voor eigen marketing doeleinden.

  Gebruik van uw gegevens

  Wij mogen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks, via post, telefoon of elektronisch (via e-mail of SMS) te contacteren. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven van toekomstige elektronische boodschappen. U kan zich ook eenvoudig uitschrijven door een e-mail te zenden naar info@wealtheon.eu.

  Het data subject dient ons specifieke privacygegevens mee te delen (bv. adres, geboortedatum, etc.) om ons in staat te stellen om de beheerovereenkomst op te stellen. Bovendien verplicht de antiwitwaswetgeving ons om de financiële achtergrond en geschiedenis van het data subject te kennen (o.a. ’oorsprong van het vermogen’).

  Wealtheon zal nooit gevoelige informatie zoals politieke en religieuze overtuiging vragen of opslaan.

  Minderjarigen

  Wealtheon zal geen privacygegevens verzamelen of opslaan van minderjarigen, zonder de expliciete toestemming van de ouders of voogd.

  Uw rechten:

  Het data subject kan informatie opvragen over de persoonsgegevens betreffende de gegevens die over haar/hem zijn opgeslagen, hoe deze informatie verzameld werd en voor welk doel.

  Indien de persoonsgegevens foutief of onvolledig zouden zijn, kan het data subject een correctie of vervollediging vragen (zie hieronder).

  Het data subject kan zich verzetten tegen de verwerking van haar/ zijn gegevens voor marketingdoeleinden.

  Het data subject kan verzoeken om de data te verwijderen indien de verwerking geen wettelijke basis (meer) heeft.

  Hetzelfde principe is van toepassing indien het doel van de dataverwerking niet meer zou bestaan.

  Het data subject heeft het recht om zich te verzetten tegen de dataverwerking.

  Hoe kan u toegang krijgen tot uw gegevens en deze laten updaten?

  De nauwkeurigheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. We zijn bezig om manieren uit te werken die het gemakkelijker voor u maken om de gegevens die wij over u bijhouden aan te vullen en/of te verbeteren. In de tussentijd, indien u uw emailadres wijzigt of indien andere persoonsgegevens van u zouden wijzigen, vragen wij u om dit te mailen naar: info@wealtheon.eu. of per post op te sturen naar Wealtheon - Waterloosesteenweg 1135, 1180 Brussel. U heeft het recht om een kopij van de informatie die Wealtheon over u bijhoudt op te vragen.

  Indien u vragen over dit document heeft, vragen wij u om deze te mailen naar: info@wealtheon.eu. of per post op te sturen naar Wealtheon - Waterloosesteenweg 1135, 1180 Brussel.