• ESG policy

 • 0. Inleiding

  Wealtheon is geen producent of distributeur van expliciet duurzaam gelabelde financiële producten.

  Wealtheon neemt echter wel bepaalde duurzaamheidscriteria in overweging bij de selectie van financiële instrumenten voor haar klanten.
  Deze criteria worden hieronder beschreven.

  1. Algemene principes

  • Het management van Wealtheon staat positief tegenover de implementatie van ESG-principes binnen het beleggingsbeleid. Verschillende leden van de Wealtheon Asset Management Group zijn direct betrokken bij non-profit en niet-gouvernementele organisaties, zoals Human Rights Watch en het WWF. De Wealtheon Foundation ondersteunt instellingen die ESG-principes hoog in het vaandel hebben staan en die een belangrijke positieve impact willen hebben op de samenleving.
  • Om de ESG-principes te integreren binnen het beleggingsbeleid van Wealtheon dient beschikt te worden over duidelijke en onafhankelijke oordelen per onderneming. Wealtheon werkt met de data- en research provider FDA (Financiële Dienstverlener Amsterdam -http://www.fda.nl/ ). Per onderneming wordt een ESG-score opgesteld. Met deze data kan een coherente en consistente aanpak worden gecreëerd welke de Environmental, Social and Governance (ESG) elementen behandelen die op langere termijn een impact kunnen hebben op de ontwikkeling en de prestatie van een beleggingsportefeuille.
  • De duurzaamheidsanalyse van de FDA is een diepgaande evaluatie van de manier waarop ondernemingen omgaan met zaken als corporate governance, sociale kwesties en milieukwesties. Duurzaam ondernemen is essentieel voor investeerders, aangezien aandeelhouderswaarde alleen kan blijven bestaan als rekening wordt gehouden met de rechten en belangen van alle stakeholders. Als zodanig zijn alle ondernemingen in het FDA-universum onderworpen aan een duurzaamheidsanalyse van ondernemingen en kunnen ze alleen worden opgenomen in FDA-modelportefeuilles als aan bepaalde minimumvereisten wordt voldaan.
  • Het Wealtheon aandelenuniversum is afgeleid van het FDA-universum voor de Europese en Amerikaanse aandelen. Deze twee regio's vertegenwoordigen samen op strategische basis 75% van de aandelenselectie van Wealtheon. ¾ van de aandelenselectie van Wealtheon is dus deels gebaseerd op ESG-principes.
  • Voor de ondernemingen die zijn opgenomen in het onderzoeksuniversum, worden ze allemaal beoordeeld op bestuurs-, sociale en milieudimensies.
   • Elke dimensie bevat een aantal afzonderlijke vragen. Voor elk item wordt een score tussen 0 en 5 punten toegekend en elk item heeft een individuele weging om de relevantie ervan te benadrukken.
   • Voor alle drie de dimensies moet de onderneming minimaal 50 procent van het totaal aantal beschikbare punten scoren om in aanmerking te komen voor opname in een FDA-modelportfolio.
   • Er wordt een duurzaamheidsmatrix opgesteld om de duurzaamheidsprestaties van een onderneming te kwantificeren, zodat een investeerder de leidende en achterblijvende duurzaamheidsondernemingen binnen en binnen bedrijfstakken kan identificeren.
   • De analyse is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie, zoals ondernemingsverklaringen, publicaties van niet-gouvernementele organisaties en specifieke focusgroepen.
  • Wealtheon heeft verder een ethische restrictie opgenomen door niet te beleggen in ondernemingen via aandelen of obligaties waarvan bekend is dat ze hoofdzakelijk actief zijn in de wapen-, tabaks- en gokindustrie of ondernemingen die bekend staan om het niet respecteren van vrouwenrechten of een beroep doen op kinderarbeid.
  • De value strategie van Wealtheon werkt niet met de research van de FDA. De hierboven beschreven principes blijven echter dezelfde.

  Alhoewel Wealtheon de duurzaamheidsanalyse van FDA gebruikt, integreert ze de duurzaamheidsrisico’s op dit moment niet expliciet in haar beleid maar is dit van plan te doen voor het einde van 2024. De duurzaamheidsrisico’s worden evenmin geïntegreerd in het beloningsbeleid.