Vermogensbeheer

Zorg en aandacht voor uw vermogen op basis van een persoonlijk beleggingsprofiel, makkelijk opstarten, duidelijke periodieke overzichten, persoonlijke bijeenkomsten en altijd online inzage in uw portefeuille.Voor vermogens vanaf 1 miljoen euro

We beleggen uw portefeuille naar wens – geheel of gedeeltelijk – in individuele effecten

U bepaalt uw beleggingsprofiel

U kiest één van de door ons geselecteerde depotbanken die het beste bij u past

U profiteert van ons internationale netwerk van specialisten

U ontvangt een uitgebreid en helder portefeuilleoverzicht

U geniet van persoonlijk contact

24/7 online inzage in uw portefeuille

19 July 2022

Quarterly Bulletin Q3 2022

The current state of affairs
Growth strategy, 
third quarter 2022

5 April 2022

Quarterly Bulletin Q2 2022

Geopolitical disruption

31 January 2022

Quarterly Bulletin Q1 2022

2022 may not be 
as spectacular 
as 2021

13 October 2021

Quarterly Bulletin Q4 2021

Do the stock markets still 
offer opportunities?

20 july 2021

Quarterly Bulletin Q3 2021

AMPLE OF
OPTIMISM

Whether the second
 half of this year wil
 be just as attractive,
 you can read in this
 quarterly report

8 april 2021

Quarterly Bulletin Q2 2021

2021 Investment Outlook
The last mile


Victor Zwart & Naard Broeckaert

Over Wealtheon

Wealtheon is de vrucht van twee generaties lange ervaring in de vermogensbeheersector. Als familiebedrijf bieden we een evenwichtig alternatief in een wereld die voortdurend in beweging is. We streven naar een langdurige en stabiele vertrouwensrelatie met onze cliënten. De basis hiervoor: onze betrokkenheid, maar ook onze onafhankelijke en transparante manier van werken. Vermogensbeheer moet volgens ons namelijk objectief, persoonlijk en voor iedereen begrijpelijk zijn.

Onze waarden

 • Onafhankelijkheid
  • Geen externe financiële banden
  • Niet beursgenoteerd maar een familiebedrijf
  • Volledige selectievrijheid
  • Parallelle belangen tussen de cliënt en de beheerder
 • Transparantie
  • Duidelijk en flexibel beleggingsbeleid
  • Duidelijke kostenstructuur
  • Parallelle belangen

Historie

Victor Zwart & Peter Zwart Wealtheon is voortgekomen uit General Investment Management (GIM), in 1971 opgericht door Peter Zwart. Voor die tijd bestond beleggen vooral uit het langdurig aanhouden van aandelen of obligaties van grote bedrijven die jaarlijks dividend of rente uitkeerden.

Uit ervaring weten we dat deze filosofie tot grote verliezen kan leiden. GIM deed het daarom anders en speelde actief in op (verwachte) economische ontwikkelingen, die van invloed zijn op de winsten en koersen.

Als onafhankelijke vermogensbeheerder – er waren geen eigendomsbanden met bancaire instellingen – belegde GIM in beursgenoteerde ondernemingen, waarbij de belangen van de cliënten parallel liepen aan de belangen van de beheerder zelf. Met een vermogen van ruim 5 miljard euro groeide GIM uit tot één van de grootste onafhankelijke beheerders in de Benelux.

In 1999 werd GIM verkocht aan een Nederlands-Engelse private bank. Na afloop van het vijfjarige non-concurrentiebeding zette Peter Zwart samen met zijn zoon Victor in 2005 een nieuwe onafhankelijke vermogensbeheerder op: het huidige Wealtheon. In lijn met de sinds 1971 gehanteerde filosofie, ligt de focus van het beleggingsbeleid op groei-aandelen (« growth stocks »).

In 2020 zag Wealtheon de mogelijkheid haar dienstverlening uit te breiden met de overname van Torrebos Consult NV. Managing director Naard Broeckaert is hiermee toegetreden tot de aandeelhouders en directie van Wealtheon. De overname maakte het mogelijk om een beleggingsbeleid gericht op waarde-aandelen (« value stocks ») aan te bieden. Deze strategie is complementair aan de groei-strategie en wordt veelal gecombineerd voor grotere vermogens met een brede asset mix.

Wealtheon n.v. is actief in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en het Nederland.

De filosofie van Wealtheon ligt in het verlengde van die waarmee GIM zich al onderscheidde: een flexibel en consistent aangestuurd beleggingsbeleid, bescherming van het vermogen en tegelijkertijd aantrekkelijke resultaten, een heldere communicatie en een persoonlijke dienstverlening. Deze elementen vormen nog altijd de basis van ons bestaan.

Onze experts beheren de portefeuilles op dagbasis en nemen onze cliënten de nodige administratieve zorgen uit handen. Volgend op de beslissingen van het beleggingscomité passen we onze beleggingsselecties voortdurend aan actuele en verwachte marktontwikkelingen aan, uiteraard met een scherp oog voor risico. In alles wat we doen, staan bescherming en groei van het aan ons toevertrouwde vermogen centraal.

Als cliënt bent u de meest waardevolle factor in onze organisatie. Uw belangen zijn onze belangen. Daarom koppelen we onze ervaring en expertise aan transparantie en een sterke betrokkenheid. We weten uit ervaring namelijk dat dit - samen met aantrekkelijke beleggingsresultaten - zorgt voor een duurzame en vruchtbare samenwerking. Deze benadering ziet u terug in al onze diensten.

Corporate Responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering. Wealtheon wil onder meer een bijdrage leveren aan een beter welzijn van mensen. Dit doen we via de Wealtheon Foundation, een onafhankelijke stichting die de financiële bijdragen van Wealtheon en andere donateurs rechtstreeks investeert in een aantal zorgvuldig geselecteerde goede doelen en projecten. Zo investeren we effectief in een betere wereld.

Meer weten over de Wealtheon Foundation? Vraag de brochure aan via info@wealtheon-foundation.org of neem direct contact met ons op.

Stel uw vraag

België

Wealtheon N.V./S.A.

Waterloosesteenweg 1135 - 1180 Brussel
Adelaarstraat 5 - 9051 Gent
Telefoon: +32 (0)2 372 50 10
Fax: +32 (0)2 372 50 11

Nederland

Wealtheon N.V. (Nederland)

Gebouw Vierlander
Fellenoord 23 - 5612AA Eindhoven
Telefoon: +31 (0)40 296 0480
Fax: +31 (0)40 236 5666

Je bericht is verzonden. Dank je!


Wij beschouwen uw privacy als een prioriteit. De (persoons)gegevens en de informatie die u aan Wealtheon verstrekt heeft, door middel van inschrijving op dit contactformulier, zullen door Wealtheon vertrouwelijk behandeld worden. Evenmin zullen deze aan derden meegedeeld worden, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke of reglementaire bepaling. U kunt op eenvoudig verzoek uw persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen.